Program

PROGRAM

A program ITT letölthető pdf-ben.
Az előadások kivonata a programban az adott címre kattintva elérhető.

2016. okt. 17. hétfő

8,30-tólRegisztráció

9,30Kenesei IstvánMegnyitó

Üléselnök: Siptár Péter
9,45–10,00Olaszy Gábor – Abari KálmánFormánsok a nyelv és az egyén tükrében
10,00–10,15Gósy MáriaFrázisvégi nyúlás a spontán beszédben: a fonológiai hosszúság tükröződése
10,15–10,30Dér Csilla Ilona – Markó AlexandraA hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében
10,30–10,45Urbán Gábor – Tóth Brigitta – Farkas Dávid – Háden Gábor Péter – Hajdú Botond – Kocsis Zsuzsanna – Kovács Annamária – Orosz Gábor – Szabó Tünde Beáta – Szalárdy Orsolya – Winkler IstvánFolytonos beszéd észlelesése során aktív agyi funkcionális hálózatok vizsgálata
10,45–10,55vita

10,55–11,15 kávészünet

Üléselnök: Markó Alexandra
11,15–11,30Bóna JuditA temporális jellemzők szerepe a beszéd folyamatosságának percepciójában
11,30–11,45Honbolygó FerencA prozódiai feldolgozás neurokognitív háttere
11,45–12,00Reichel, Uwe D. – Mády KatalinYou Talking To Me?
12,00–12,15Dér Csilla IlonaA hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében
12,15–12,30Gyarmathy DorottyaMire jó a szünet?
12,30–12,40vita

12,40–13,45 ebédszünet

Üléselnök: Bóna Judit
13,45–14,00Krepsz ValériaMorfémák időzítési mintázatai különböző beszédtípusokban
14,00–14,15Neuberger TildaPozíció és kvantitás: az alveoláris zöngétlen zárhang esete
14,15–14,30Csapó Tamás GáborUltrahangos nyelvkontúr követő algoritmusok összehasonlítása
14,30–14,45Trošelj, DavorA [p, t, k] mássalhangzó zöngekezdési ideje horvát-magyar kétnyelvűeknél
14,45–15,00Gocsál ÁkosAz artikulációs tempó és az átlagos alaphang szerepe a beszélő életkorának megbecslésében
15,00–15,10vita

15,10–15,30 kávészünet

Üléselnök: Gocsál Ákos
15,30–15,45Jordanidisz Ágnes – Mihály OrsolyaA fonológiai tudatosság dinamikus mérése az első osztályban
15,45–16,00Zajdó KrisztinaÓvodás és iskolás korú gyermekek beszédészlelési és beszédtechnikai jellemzői
16,00–16,15Molnár CecíliaNem is olyan egyszerű, ugye? – Lehetséges-e egységes interpretációt adni az „ugye” partikulának?
16,15–16,30Hantó RékaMegakadásjelenségek előfordulása látássérült (vak) személyek irányított spontán narratíváiban
16,30–16,40vita

Demó
16,40-17,00Csapó Tamás GáborNyelvkontúr-követés ultrahanggal

17,00–től fogadás

2016. október 18., kedd

8,30-tólRegisztráció

Üléselnök: Gósy Mária
9,30–9,45Czap LászlóHallássérültek beszédének automatikus minősítése
9,45–10,00Romanek Péter ZalánA beszéd tünékeny fontossága, avagy mit gondolnak a jelnyelvhasználó siketek a beszédről
10,00–10,15Holecz MargitA jelnyelvi fonémák vizuális annotációjának támogatása
10,15–10,30Szabó Ágnes – Tóth AndreaHallássérült középiskolások felolvasásának és spontán beszédének jellemzői
10,30–10,45Svindt VeronikaNézőpontviszonyok és személydeixis afáziával élő és egészséges személyek spontán beszédében
10,45–10,55vita

10,55–11,15 kávészünet

Üléselnök: Olaszy Gábor
11,15–11,30Kárpáti LászlóThe Use of Communication Strategies by Hungarian Teachers and Students
11,30–11,45Simon Júlia – Kovács Annamária – Háden Gábor Péter – Winkler IstvánAkusztikai jegyek alapján detektált beszédesemények alkalmazása összehasonlító idegtudományi vizsgálatokban
11,45–12,00Markó Alexandra – Csapó Tamás Gábor – Takács KarolinaA beszélő hallgatói megítélése a zöngeminőség függvényében
12,00–12,15Vakula Tímea4–8 éves gyermekek megakadásjelenségei spontán beszédben és interpretált beszédben
12,15–12,30Neuberger Tilda – Beke AndrásA zárfelpattanás spektrális jegyei a rövid-hosszú oppozíció függvényében
12,30–12,40vita

12,40–13,45 ebédszünet

Üléselnök: Neuberger Tilda
13,45–14,00Adamikné Jászó AnnaA beszéd humoráról.(Jókai regényei alapján)
14,00–14,15Kovács Annamária – Szalárdy Orsolya – Winkler IstvánAkusztikai beszédesemények és a beszéd burkológörbéjének EEG korrelátumai
14,15–14,30Tóth AndreaA kérdések is „felnőnek”? Kérdések beszéddallama 7–18 évesek beszédében
14,30–14,45Gráczi Tekla EtelkaObstruens-szonoráns mássalhangzó-kapcsolatok spontán beszédben
14,45–15,00Szabó ÁgnesA szóértés vizsgálata hallássérült középiskolásoknál
15,00–15,10vita

15,10–15,30 kávészünet

Üléselnök: Gyarmathy Dorottya
15,30–15,45Tar ÉvaA variabilitás jelensége szó belseji /tr/és /rt/ mássalhangzó-kapcsolatok megvalósulásaiban - fejlődési adatok a 3-6 éves korosztályra
15,45–16,00Auszmann AnitaMegakadásjelenségek 40 évvel ezelőtti és mai beszélők spontán beszédében
16,00–16,15Csapó Tamás Gábor – Németh GézaZöngétlen beszédhangok modellezése a rejtett Markov-modell alapú beszédszintézisben
16,15–16,30Deme Andrea – Bartók Márton – Jankovics Julianna - Weidl Zsófia – Markó Alexandra – Reinhold Greisbach – Michelle MeierA magyar köznyelvi magánhangzók artikulációja magas alapfrekvenciájú szoprán éneklésben
16,30–16,40vita

16,40–17,00 kávészünet

Üléselnök: Deme Andrea
17,00–17,15Forgó Eszter – Gocsál ÁkosEgy szájpadhasadékos középiskolai tanuló magánhangzóinak akusztikai elemzése - esettanulmány
17,15–17,30Demeter Gáborné„Hidak” – Beszédfejlesztésbe épített prevenciós lehetőségek az olvasástanítás megalapozásáért
17,30–17,45Papp MelindaProzódiai vizsgálatok történet-visszamondáson alapuló gyermeknyelvi adatbázison
17,45–18,00Kohári AnnaA magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának egyensúlya
18,00–18,10vita

18,10 Zárszó